Štítary(MV7)

671 02 Štítary, Telefon: 515 291 350, stítary@obecstitary.cz


ŠtítaryŠtítaryŠtítaryŠtítaryŠtítaryŠtítaryŠtítaryŠtítary

Štítary patří mezi nejstarší obce Znojemska, existovaly pravděpodobně již kolem roku 1000 našeho letopočtu. Z té doby se však mnoho pramenů nedochovalo.

Název Štítar bývá nejčastěji odvozován od štítů domů. Původní zástavbě skutečně dominuje štítová orientace usedlostí.
První ověřenou zmínkou je listina z roku 1346, kterou Karel IV., král český a markrabě moravský, udělil Štítarům výsady městečka. Obec tehdy získala právo pořádat každou středu trh. Údajně se tak stalo na přímluvu majitele bítovského panství Smila z Lichtenburka, do jehož poddanské závislosti obec patřila. Na městys byly Štítary povýšeny Vladislavem II. v roce 1496. Stará práva byla rozšířena například o výsadu kácet osm dní před a po svatém Havlu v bítovských lesích suché dřevo.

Vranovské panství převzal roku 1528 krajský hejtman Zdeněk Meziříčský z Lomnice. Byl na své poddané velmi mírný a poskytl jim právo volného spravování a ochranu sirotčích peněz. V tomto období Štítarští hojně přestupovali na protestantskou víru, zejména když majitelé panství byli protestanti. Velmi těžce na obec dolehla třicetiletá válka. Mnoho usedlostí bylo zničeno. Roku 1645 během své výpravy proti Vranovu a Znojmu tábořili ve Štítarech Švédové. Z následků války se obec těžce vzpamatovávala několik příštích desetiletí. Roku 1680 převzal vranovské panství rod Althanů, který vešel do povědomí štědrými náboženskými příspěvky. Roku 1706 postihla obec katastrofa v podobě požáru způsobeného bleskem, při požáru byly zničeny mnohé cenné kostelní památky a spisy pojednávající o historii obce.

Roku 1787 potvrdil Josef II. opětovně všechny výsady městyse. Štítary se v té době staly rozvinutým obchodním centrem známým široko daleko. Poslední potomek rodu Althanů hrabě Josef Althan byl vyhlášeným hazardním hráčem. Když pak hrabě Althan prohrál celé panství, koupil je pražský advokát Josef Hilgartner, rytíř z Lilienbornu. Roku 1790 přešlo panství do rukou hraběcí rodiny Mníšků.

Za napoleonských válek prošla přes obec opět armáda - v letech 1805-1806 a roku 1809 leželo ve Štítarech francouzské vojsko. Roku 1832 vypukla v obci epidemie cholery. O tři roky později, 4. května 1835 vypukl ve Štítarech opět požár, o kterém se zachovaly podrobné zprávy. Požár krutě postihl 176 štítarských rodin. Vichřice prý hnala kupy jisker vzduchem a zanášela je až na rakouské hranice. Povozníci, kteří přijížděli z Vídně, vyprávěli, že zápach z požáru bylo cítit až u Štokeravy (německy Stockerau). Roku 1894 vznikl ve Štítarech sbor dobrovolných hasičů. Prvním velitelem se stal Josef Jimroth. K zajímavé události došlo při kopání základů stodoly číslo 44. Byl vykopán hrnec plný starých českých stříbrných grošů z doby Václava III. (1289-1306).

Za zmínku stojí také stavba dvou silnic, a to ze Štítar do Ctidružic a ze Štítar do Vranovské Vsi. Obě vybudovala na vlastní náklady obec a do užívání byly předány již roku 1907.

V důsledku vypuknutí první světové války byla v noci z 31. července na 1. srpna 1914 vyhlášena ve Štítarech všeobecná mobilizace, načež 12. září nastoupily ročníky narozené od roku 1872 vojenskou službu. Krátce po válce se od Štítar odtrhla Šumná, což vedlo k vypsání nových voleb do obecního zastupitelstva v obou obcích. Starostou ve Štítarech se v únoru 1921 stal Martin Apeldauer. Druhé poválečné volby se konaly 10. května 1923. Křesla v obecní radě tehdy voliči rozdělili takto: rolnická strana - 8 mandátů, malorolníci - 5 mandátů, dělníci - 0 mandátů, Křesťanskosociální strana - 2 mandáty, Německá lidová strana - 2 mandáty, Česká strana - 2 mandáty. 20. června pak byl starostou zvolen František Kisling.

Současnost
Dnešní Štítary jsou moderní obcí, která otevírá svou přívětivou náruč jak obyvatelům, tak četným návštěvníkům. Ti sem míří hlavně proto, že Štítary patří do rekreační zóny Vranovské přehrady. V jejich katastru leží stovky chat a samotná obec je vstupní branou na vranovskou pláž. Turistickou přitažlivost Štítar navíc zvyšuje dostupnost dvou významných kulturních památek - státního zámku Vranov nad Dyjí a státního hradu Bítov. Skutečnost, že obec neleží přímo u břehů přehrady zaručuje zdejším rekreantům dostatečný klid pro odpočinek a pobyt v okolní přírodě, který lze spojit se sportovním vyžitím. Kromě cyklistických stezek protíná Štítary také silniční spojnice Šumná - Bítov (silnice č. 408), která je zároveň jedním z důležitých dopravních spojení Znojemska a Jindřichohradecka. Štítary jsou příjemným místem pro život, i pro strávení letní dovolené.
Obec je elektrifikována, plynofikována a v celé obci je kanalizace, která je svedena do čistírny odpadních vod.

Obec Štítary byla stanovena 10.10.2006 městysem.

Pamětihodnosti
Historicky významným je střed obce. Pro ojedinělou stavební koncepci, která se uzavírá kolem kostela sv. Jiří, bylo centrum Štítar vyhlášeno venkovskou památkovou zónou. Samotný kostel je zase zajímavý tím, že věž stojí od kostela odděleně. Obdobné uspořádání je na Moravě známé pouze z Rouchovan, Jevíčka a Znojma (kostel sv. Michala). Největších stavebních úprav se kostel dočkal roku 1706, kdy po zásahu bleskem vyhořel. Současný hlavní oltář byl pořízen roku 1893. Věž je osazena třemi zvony. Významnou památkou je také dům č. 49 - původní selská usedlost se špýcharem.

Další zajímavosti
Lávka přes Švýcarskou zátoku – zajímavě architektonicky řešená stavba (spojuje pláž a hráz u Vranovské přehrady)

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Štítray
671 02  Štítary
Tel.: 515 291 350 
Email:  stitary@obecstitary.cz
Web: www.obecstitary.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.