Státní zámek Uherčice(PAZ2)

671 07 Uherčice, Telefon: 515 298 396, uhercice@brno.npu.czRozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří, včetně zahrad a parků, významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.
 
Největší stavební rozmach spadá do poslední čtvrtiny 16. století. Tehdy se zámek velmi podstatně rozrostl prakticky do dnešní podoby. Na tzv. "starý zámek" navázala výstavba souběžných křídel, jižního a severního, která jsou uprostřed propojena příčným západním křídlem s arkádami a dále pokračují nižšími hospodářskými budovami. Pod nimi se nachází zelinářská zahrada obehnaná ohradní zdí s 2 nárožními věžičkami a altánem. K jihu byl zámek rozšířen o rozlehlé nádvoří s přízemními arkádovými ochozy a čtyřpatrovou hranolovou věží, jejíž brána tvořila hlavní vstup. S arkádovým nádvořím sousedí původně okrasná zahrada s ohradní zdí a válcovou nárožní věžkou. Vrcholné a pozdní fázi renesanční výstavby je také přičítán vznik rozlehlého hospodářského dvora a správní budovy v jižním předzámčí. Období baroka nepoznamenalo nijak výrazně architektonickou koncepci, významně však obohatilo interiéry o cennou štukovou a malířskou výzdobu. Jihovýchodně od zámku byl založen francouzský park (asi ve 20. letech 19. století přebudován v přírodně krajinářském duchu), na nějž v jeho severním cípu navazuje anglický park. Z různých stavbiček, které dotvářely romantickou atmosféru parku, se dochoval pouze obelisk a umělá hradní zřícenina.

Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes ve větší míře či jen fragmentech, je zámek někdy označován jako "učebnice slohů".

Vlivem žalostných poválečných osudů spočívajících v nevhodném využívání a bezohledném přístupu státu k této významné kulturní památce (státní statek, vojsko) se zámek v 80. letech 20. století ocitl na pokraji hrozícího zániku. Přechodem pod správu Památkového ústavu v Brně roku 1995 byl rehabilitován. V r. 1996 byla zahájena komplexní památková obnova a téhož roku v létě byla část interiérů poprvé zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníci tak mají od té doby možnost, u nás zatím poměrně ojedinělou, zhodnotit míru devastace a současně nahlížet do procesu památkové obnovy historického objektu.

Návštěvní doba

Otevírací doba (měsíce)Otevírací doba (dny v týdnu)Otevírací doba (hodiny od / do)Začátek poslední prohlídky
Červenec - srpenÚterý až neděle10 až 17 hodin 16:15 hodin

Vstupné

Základní služby: 
Filmování - ZAKÁZÁNO
Fotografování interiérů během prohlídky: 50 Kč

Svatební obřad – zámecká kaple (vč. DPH): 1.800 Kč
Svatební obřad – letní jídelna, divadlo, banketní sál (vč. DPH): 2.040 Kč

Svatebčanům dále nabízíme:
Speciální svatební prohlídku zpřístupněných interiérů s možností nekomerčního fotografování (max. 30 osob): 400 Kč

Doplňkové služby:
Prohlídky mimo otevírací dobu jsou možné pouze pro hromadné výpravy a výlučně po předchozí dohodě se správou zámku. V takovém případě plné vstupné činí 100,- Kč a snížené 60,- Kč.

Na vstupním arkádovém nádvoří je návštěvníkům k dispozici stánek s občerstvením, který má shodnou otevírací dobu se zámkem.

Cyklisté mohou odkládat a uzamykat kola ke stojanům pod arkádou vstupního nádvoří, na místě, které je v dohledu personálu.

Bezbariérový přístup umožníme na požádání do následujících prostor: vstupní arkádové nádvoří (zvláštním, jinak veřejnosti nepřístupným vchodem) a kaple (za asistence při překonání 2 schodů).

Volně a bezbariérově jsou přístupné zámecké parky.
Svatební obřady na zámku

Od května do září je možno v zámecké kapli konat svatební obřady, a to jak občanské (po dohodě se starostou Obce Uherčice), tak i církevní (Uherčice náleží k farnosti Vratěnín). Poplatek, který je nutno uhradit správě zámku nejpozději v den svatby, činí 1.190,- Kč včetně 19% DPH.

Dále nabízíme za poplatek 400,- Kč zvláštní prohlídku interiérů pro svatebčany s možností nekomerčního fotografování (max. počet osob v takové skupině je 25).Nezávazná rezervace
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
Adresa
Datum příjezdu *Datum odjezdu *
Počet dospělýchPočet dětí
* takto označené položky je nutné vyplnit

Státní zámek Uherčice
671 07  Uherčice
Te./fax: 515 298 396
Email: uhercice@brno.npu.cz
Web: www.zamek-uhercice.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.