Lesná(MV5)

671 02 Lesná, Telefon: 515 291 301, oulesna@seznam.cz


LesnáLesnáLesnáLesnáLesnáLesnáLesnáLesnáLesnáLesná

Lesnou najdeme na hlavní silnici mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí v nadmořské výšce 463 m.n.m.
Dle některých zdrojů je nejvýše umístěná obec na Znojemsku. Je sousední obcí vranovské přehrady a její území je celé v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Dnes má obec kolem sta hospodářství a počet obyvatel je kolem 300.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1794. Poslední majitel vranovského panství z rodu Althanů, hrabě Michal Jan Josef z Althanu se zadlužil, takže dne 22. ledna 1793 byl Vranov v konkurzu prodán. Český zemský advokát Josef Hilgartner z Lilienbornu, který se stal novým majitelem, nechal hned v následujícím roce vykácet část lesa mezi Onšovem a Vracovicemi a nově získaná půda byla rozdělena na stejné díly a ty pak byly prodávány zájemcům. Tak byla založena nová obec, která dostala název po svém zakladateli - Liliendorf (Lilienhof?). Z toho lze usoudit, že obec byla založena v roce 1794.

První obyvatelé patřili do chudých nemajetných vrstev. Byli to především pláteníci, bednáři, sedláčtí pacholci, dřevorubci a dělníci za denní mzdu. V roce 1801 čítala ves již 81 usedlostí. V roce 1805, kdy obcí projížděl Napoleon se svým vojskem při svém tažení po podepsání příměří v bitvě u Slavkova do Bavorska, obec velmi utrpěla. V letech 1827 - 1830 byla provedena stavba silnice do Vranova a Šumné. V roce 1862 byl postaven větrný mlýn, který byl od roku 1894 využíván jako kovářská dílna. Stavba kostela byla dokončena v roce 1867. V roce 1911 měla obec 374 obyvatel mluvících německou řečí a 89 domů. Četnická stanice sídlila v obci od roku 1911.

Zatímco se v roce 1900 ze 375 obyvatel hlásili k české národnosti pouze dva, v roce 1920 byl poměr Němců k Čechům 291:30, v roce 1921 se hlásilo za Čechy 57 obyvatel. V roce 1924 stálo ve vsi 89 domů a 374 obyvatel. V roce 1929 navštívil obec tehdejší československý prezident T. G. Masaryk. Při sčítání obyvatel v roce 1932 měla obec 360 obyvatel, z toho 85 Čechů, 255 Němců + 20 cizinců. Na elektrickou rozvodnou síť ZME byla obec připojena v roce 1932.

Po osvobození Rudou armádou dne 9. května 1945 se vedení obce ihned ujali Češi. Původní němečtí obyvatelé byli za asistence armády a SNB vystěhováni. Českým obyvatelstvem byla obec osídlena již do konce června 1945. Ještě před vznikem národního výboru se změnil název obce - z německého Liliendorf na české Lesná. Obec navštívil 13. června 1948 tehdejší prezident Edvard Beneš. Bylo to již téměř týden po jeho abdikaci na úřad prezidenta.

V roce 1960 byl postaven kulturní dům, který je v dnešní době využíván jako archiv. Na počátku 70. let se začala zvelebovat obec - dobudování kanalizace, likvidace rybníků na návsi, nové chodníky a výsadba nových okrasných dřevin v obci. V říjnu 1976 se obec stala místní částí obce Šumná. Po roce 1989 se obec opět osamostatnila. V posledních deseti letech byla v obci provedena plynofikace, kanalizace a obec byla napojena na vodovodní řad ze Šumné.

Pamětihodnosti
  • Kostel sv. Teresie - v neděli dne 29. dubna 1866 byl slavnostně položen základní kámen. Následkem vypuklé války s Pruskem byly práce přerušeny a znovu zahájeny až 29. dubna 1867. Hrubá stavba byla dokončena 2.9. 1867 a dne 15.9. 1867 byl položen poslední kámen. Hlavní oltářní obraz sv. Teresie zhotovil za 75 zl. ředitel keramické továrny ve Vranově Josef Doré. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 2. září 1868. Na stavbu přispěl 300 zl. i císař František Josef I., u něhož byli liliendorfští v roce 1866 na osobní audienci. Kostel byl postaven podle plánů znojemského stavitele Burgera. Svěcení byla přítomna také hraběnka Mniszková, která přispěla peněžní částkou na nové zvony.  V září 1876 zasáhl do věže kostela blesk, opravy na kostele uhradila obec. Dlouhou dobu se konala sbírka na pořízení mechanických varhan do kostela, které při příležitosti stého výročí od založení obce dodala firma  ze Salzburgu Mauracher. V roce 1898 obec koupila hodinový stroj se čtvrťovým a hodinovým bicím strojem od firmy Emil Schauer z Vídně. Za I. světové války musela obec předat zvony na válečné účely, ale v roce 1919 se vytvořila sbírka mezi občany a 14. srpna 1927 byly tři nové zvony slavnostně vysvěceny. V roce 1942 byly bohužel i tyto zvony odebrány na válečné účely. Po válce se jeden z těchto zvonů vrátil zpět na věž.V roce 1990 se mezi občany pořádala sbírka na opravu kostela, která byla dokončena v roce 1994, kdy obec oslavovala dvousetleté výroční od založení obce. V roce 1993 byl koupen nový hodinový stroj, který má v současnosti neodstranitelnou závadu. V roce 2011 byl z kostelní věže ukraden původní hodinový stroj z roku 1898.
  • Větrný mlýn – je pozoruhodnou technickou památkou v obci. Jeho stavbu započal v roce 1860 Franz Černý a v roce 1862 byl dokončen. Mlýn poté sloužil svému účelu do roku 1894. Potom v těchto místech byla jenom kolářská dílna. Po druhé světové válce mlýn vyhrálo vojsko, které tady udělalo pozorovatelnu a hlásku protiletadlové obrany. Když odešlo vojsko byl mlýn v dezolátním stavu vrácen obci. Obec převedla mlýn do bezplatného úžívání JZD, které z mlýna udělalo sýpku. I přesto, že byly i podněty na zbourání mlýna, se nakonec obci podařilo větrný mlýn znovu obnovit. V roce 1976 podle návrhů Ing. arch. Jiřího Malého byl areál větrného mlýna upraven do současné podoby. Dnes je z větrného mlýna restaurace. Více info o restauraci zde

Zajímavosti

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Lesná
671 02  Lesná
Tel.: 515 291 301
Email: oulesna@seznam.cz
Web: www.obec-lesna.eu

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.