Kaple Nejsvětější Trojice (Kaple výběrčího) - Vranov nad Dyjí(PAZ8)

671 03 Vranov nad Dyjí, Telefon: 515 296 285, Kaple Nejsvětější trojice, známá též pod názvem „Kaple výběrčího“, byla postavena u staré formanské cesty nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho v roce 1746.
Honosné barokní tvarosloví stavby na půdorysu šestiúhelníku dává tušit, že zámožný stavebník pro svou zakázku nejspíše využil některého z mistrů pracujících tou dobou na úpravách vranovského zámku. Podle lidové tradice se u této kaple zastavovali zvláště formané se svými povozy, aby se pomodlili při náročném zdolávání prudkého vranovského kopce. Cesta zpevněná kamennou zídkou, vedoucí od kaple svahem nad dnešní silnicí na Znojmo, je pozůstatkem zmíněné formanské cesty. Tato přestala být využívána po vybudování nové silnice v roce 1893.
Kaple byla postavena r. 1746 nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho, u staré formanské cesty do Vranova, v místě prudkého sestupu do údolí řeky Dyje. U kaple se dle tradice měli zastavovat formani k modlitbě za úspěšné zdolání tohoto nebezpečného úseku cesty. Současná trasa silnice byla vybudována roku 1893 a proto se kaple nenachází přímo u cesty.
V nedávné době prošla kaple celkovou rekonstrukcí včetně nejbližšího okolí a je v dobrém stavu.
Stavba byla postavena na půdoryse šestiúhelníka. Vzhledem k bohaté výzdobě a kvalitě jejího provedení – zejména štukové a malířské výzdoby – lze předpokládat, že se na její výstavbě podíleli mistři pracující na vranovském zámku. V interiéru se dochovala na klenbě freska Nejsvětější trojice. I výklenky bočních stěn z exteriéru zdobily fresky Ukřižování a Veroniky s Kristem, které se však dodnes nedochovaly a při rekonstrukci nebyly obnoveny. Kovaná mříž byla provedena nově v roce 2004 dle dochovaných fotografií.
Okolo kaple vede místní značená turistická stezka, z níž jsou pěkné výhledy do údolí a na zámek. U kaple je osazena informační cedule o její historii.

V serpentinách směrem k Lesné se nachází jedna z mnoha kapliček vranovského regionu. Z cedule, která je umístěna u kapličky, lze vyčíst, že se jedná o kapli Nejsvětější trojice, známou též pod názvem „Kaple výběrčího“. Byla postavena u staré formanské cesty nákladem vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho v roce 1746. V roce 2004 Občanské sdružení Clary nechalo zhotovit a osadit novou mříž podle dochovaných archivních fotografií. V roce 2006 se podařilo kapli získat do majetku obce a v následujícím roce se mohlo díky přidělené dotaci z Jihomoravského kraje započít s celkovou opravou této cenné památky. Celková oprava se zdařila, a proto jsme tuto kapličku přihlásili do soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2007“. Do soutěže se přihlásilo celkem 32 památek a do užšího kola jich postoupilo 12. Kaplička nakonec skončila na pěkném pátém místě a městysu Vranov nad Dyjí bylo uděleno Jihomoravským krajem „Čestné uznání“.
Ještě pro zajímavost k symbolice, která je umístěna v horní části čelní strany kapličky. Protože se jedná o kapli Nejsvětější trojice, je zde umístěna symbolika Trojice ve třech kruzích, které se navzájem prostupují.

Nezávazná rezervace
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
Adresa
Datum příjezdu *Datum odjezdu *
Počet dospělýchPočet dětí
* takto označené položky je nutné vyplnit

Kaple Nejsvětější Trojice (Kaple výběrčího)
671 03  Vranov nad Dyjí
Tel.: 515 296 285

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.